Betingelser og vilkår

Kjøpsvilkår

Er du under 18 år må du ha tillatelse av foresatt/verge for å bestille hos oss.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker/avvisning av forsendelse står kunden selv ansvarlig for kostander som påløper ved lagerleie eller andre returrelaterte kostander. Dersom en forsendelse ikke ønskes mottatt av mottaker vil den automatisk havne på lager hos fraktleverandør. Dette medfører en kostnad på 55,- dagen inntil forsendelsen returneres til oss. Dersom dette intreffer vil kunde bli refundert for beløpet på bestilt vare, minus eventuelle kostnader forbundet med lagerleie og retur.

Sikkerhet

Nøtteliten tar seg retten til å heve kjøp om vi mistenker bedrageri/svindel.

Frakt og levering (Norge)

Frist for julebestillinger er 1. desember. Det er ikke garanti for at ordrer som legges inn etter 1. desember kommer frem før jul.

Obs: Leveringstiden på alle produkter bortsett fra Babynest er opp til 10 virkedager. Babynest er ikke lagervare og lages på bestilling. Derfor er leveringstiden på babynest 7-15 virkedager.

Pakker blir sendt med Bring. Er pakken for stor for postkassen, hentes den på postkontor. Fastpris frakt er 100,-. Ordre over 1500,- har gratis frakt.

Ved retur må kunden selv betale fraktkostnader – Norgespakke m/sporing (se gjeldende priser på posten.no). Om varen blir skadet eller blir borte ved retur tilbake til Notteliten er det kunden som er betalingsansvarlig. Dersom du oppgir feil leveringsadresse, og vi må omadressere leveringen din etter at varene er sendt fra vårt lager, vil du bli etterfakturert for dette.

Ved feil eller skade på vare betaler Nøtteliten retur.

Ved kjøp av oppskrifter/mønster

Du vil etter kjøp av oppskrift/mønster motta en ordrebekreftelse. Deretter vil du etter kort tid motta mail med nedlastbar PDF.

Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt bestillingen din sender vi deg en bekreftelse per e-post med informasjon om bestillingen din. Kontroller alltid ordrebekreftelsen slik at alt ser korrekt ut. Skulle det være noe du lurer på, kontakt snarest på post@notteliten.no. Ta gjerne vare på ordrebekreftelsen din slik at du har den ved eventuelle spørsmål. Om du vil endre eller avbestille en bestilling kan du kontakte post@notteliten.no umiddelbart og innen 2 dager.

Betalingsvilkår

Betalingsmåten er Klarna, deres vilkår er gjeldende.

Angrefrist og retur

Angrefristen er på 14 dager, etter Norsk lov. Vi anbefaler å sende e-post/brev, så har du det skriftlig. Når du angrer et kjøp kan du sende mail med bilde/skjermbilde av ordrebekreftselse til post@notteliten.no.

Kontakt og gi beskjed om at du vil angre kjøpet.
Legg ved bilde/skjermbilde av ordre.
Returner varen(e) til Celine Strand Zürcher, adresse: Lillegaard 83, 1618 Fredrikstad.
Send ordren til oss. Du må selv dekke retur kostnadene. Babynest må sendes med Norgespakke og andre småvarer sendes med brevpost.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt “Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.” Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Farger

Fargen på bildene i nettbutikken kan avvike grunnet ulike fargepartier hos produsent og farge på skjerm.